0
พูดอย่างไรกับลูก ให้เขาเชื่อฟังและไม่ต่อต้านเรา ฟังลูกพูดอย่างไร ให้เขาไว้ใจและไม่ปิดบังเรา (ฉบับปรับปรุง)
วิธีพูดกับเด็กและวัยรุ่น ภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยให้เขายอมรับ เชื่อฟัง และไว้วางใจเรา วิธีช่วยให้เขารู้สึกดีต่อตัวเอง มีความเข้มแข็งทางจิตใจ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตได้
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พ่อแม่ทุกคนรักลูก จึงทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การศึกษา แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการค้นหาศักยภาพของเด็กและมอบคำพูดที่ดีที่สุดให้กับเขา เพราะจะทำให้เด็กเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับสิ่งดี ๆ ของตัวเขาเองได้ ดังคำที่ว่า "เด็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ชื่นชมในความสามารถของเขา ย่อมจะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง มีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตได้ดีกว่า และมีความเป็นไปได้ที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตได้สูงกว่า" ซึ่งการค้นหาศักยภาพและมอบคำพูดที่ดีที่สุดให้กับลูกนั้น จะอาศัยเพียงแค่ความรัก หรือสามัญสำนึกเท่านั้น มันไม่เพียงพอเสียแล้ว แต่จะต้องอาศัยทักษะและวิธีการต่าง ๆ มากมาย

    หนังสือ "พูดอย่างไรกับลูก ให้เขาเชื่อฟังและไม่ต่อต้านเรา ฟังลูกพูดอย่างไร ให้เขาไว้ใจและไม่ปิดบังเรา (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำทักษะและวิธีการที่ดีในหนังสือไปปฏิบัติใช้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกได้ ช่วยให้ท่านเข้าใจมุมมองของลูก และสามารถสื่อสารกับเขา ทั้งการพูดและการฟังได้ดี จนทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น "เพราะหนังสือดีเล่มนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและครอบครัวไปในทางที่ดีขึ้นได้" 

สารบัญ

1. วิธีช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับอารมณ์ และความรู้สึกของเขาเอง
- ภาพประกอบ วิธีช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับอารมณ์
- ตอนที่ 2 คำถามบ่อย ข้อควรระวัง และเรื่องเล่าจากพ่อแม่

2. พูดอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเชื่อฟัง และให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ
- ภาพประกอบ พูดอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเชื่อฟัง
- ตอนที่ 2 คำถามบ่อย ข้อควรระวัง และเรื่องเล่าจากพ่อแม่

3. วิธีสอนลูกให้เชื่อฟัง โดยไม่ต้องใช้การลงโทษหรือข่มขู่บังคับ
- ภาพประกอบ วิธีสอนลูกให้เชื่อฟังโดยไม่ต้องใช้การลงโทษ
- ภาพประกอบ ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
- ตอนที่ 2 คำถามบ่อย ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการลงโทษ และเรื่องเล่าจากพ่อแม่
- ตอนที่ 3 คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ปัญหา

4. วิธีพูดเพื่อปลูกจิตคำนึก และส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง
- ภาพประกอบ วิธีพูดเพื่อปลูกจิตสำนึก
- ตอนที่ 2 ข้อควรระวัง วิธีการอื่นๆที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง และเรื่องเล่าจากพ่อแม่

5. วิธีที่ถูกต้องในการกล่าวชมเชยหรือตักเตือนเด็ก
- ภาพประกอบ วิธีที่ถูกต้องในการกล่าวชมเชย
- ตอนที่ 2 คำถามบ่อย ข้อควรระวัง และเรื่องเล่าจากพ่อแม่

6. วิธีช่วยเด็กให้หลุดพ้นจากการถูกตราหน้า หรือตั้งสมญานามในเชิงลบ
- ภาพประกอบ วิธีช่วยให้เด็กหลุดพ้นจากการถูกตราหน้า
- ตอนที่ 2 คำถามบ่อย ข้อควรระวัง และเรื่องเล่าจากพ่อแม่

7. วิธีนำทักษะทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก

บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164440005 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บี มีเดีย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
ชื่อเรื่องต้นฉบับHow To Talk So Kid Will Listen And Liten So Kid Will Talk
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน