0
พูดเก่ง เขียนเก่ง รวยก่อน
ถ้าไม่รู้จักอ่าน อย่าริเป็นนักเขียน ถ้าไม่กล้าลุกขึ้นพูด อย่าริเป็นผู้นำ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การพูด" มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าต่อหน้าที่การงาน สังคม ครอบครัว ซึ่งทุก ๆ คนเกิดมาแล้วต้องพูด ใครที่มีความสามารถในการพูดเก่ง พูดเป็น ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าบุคคลอื่น ๆ "การเขียน" ก็เช่นกัน ใครที่เขียนเก่ง เขียนเป็น มักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าบุคคลที่เขียนไม่เก่ง เขียนไม่เป็น ฉะนั้น การพูด การเขียน จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา เพราะทั้งสองสิ่งนี้ สามารถพัฒนาได้ ฝึกฝนได้ หนังสือ "พูดเก่ง เขียนเก่ง รวยก่อน" เล่มนี้ จะทำให้คุณได้รับแนวความคิดในการพูด การเขียน ซึ่งจะทำให้คุณพูดได้เก่งและเขียนได้เก่งขึ้น

สารบัญ

ภาคที่ 1 พูดเก่ง รวยก่อน
- บทที่ 1 พื้นฐานการพูด
- บทที่ 2 เทคนิคการพูด
- บทที่ 3 พูดได้พูดเป็น
- บทที่ 4 การพูดเพื่ออาชีพ
- บทที่ 5 วิทยากรมืออาชีพ

ภาคที่ 2 เขียนเก่ง รวยก่อน
- บทที่ 1 การเขียนขั้นพื้นฐาน
- บทที่ 2 ถ้าไม่ได้อ่าน อย่าริเป็นนักเขียน
- บทที่ 3 เทคนิคการเขียน
- บทที่ 4 สู่เส้นทางนักเขียนมืออาชีพ
- บทที่ 5 การเขียนบทความ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414937 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 144 x 205 x 12 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน