0
พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์ : ศิลปะการเลี้ยงดูลูกอย่างมีความสุข
หนังสือที่ได้นำหลักการอันสร้างสรรค์ของความซับซ้อนและความไร้ระเบียบ มาใช้กับระบบชีวิตที่มีพลวัต ซึ่งเราเรียกว่าการเลี้ยงดูลูก การเป็นครูฝึก และการให้การศึกษา
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์" เล่มนี้ ได้นำหลักการอันสร้างสรรค์ของความซับซ้อนและความไร้ระเบียบ มาใช้กับระบบชีวิตที่มีพลวัต ซึ่งเราเรียกว่าการเลี้ยงดูลูก การเป็นครูฝึก และการให้การศึกษา เด็กและพ่อแม่เหมือนกระจกที่สะท้อนกันและกัน แต่ละคนส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของอีกฝ่าย สภาวะขจิตใจของพ่อและแม่และความสัมพันธ์เชิงอารมณ์กับลูก มีความสำคัญกว่ามาตรฐานการครองชีพและเสื้อผ้าแบรนด์เนมมากมายนัก เด็กที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี มีความั่นคง จะมีภูมิคุ้มกันจากการสอดแทรกเข้ามาของความรุนแรงหรือศัตรูจากโลกภายนอก จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เฉลียวฉลาดและมีความสุข สามารถรับมือกับสภาพความเป็นไปของโลกได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขไปด้วย

    ซึ่งผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเด็กด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ โดยการใช้ความสัมพันธ์หรือพื้นที่ร่วมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ให้เหมาะสมที่สุด ช่วยผู้ใหญ่ให้ค้นพบอัจฉริยภาพ "แบบเด็ก" ในธรรมชาติของตนอีกครั้ง ขณะที่ผู้ใหญ่ชี้แนะ ให้คำปรึกษาและเรียนรู้จากเด็กนั้น ความสามารถและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จะถูกปลุกขึ้นและพัฒนาในตัวผู้ใหญ่ นั่นหมายถึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ เป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เราเรียกว่า ภาวะความเป็นเด็ก ซึ่งเปลี่ยนแปลงเด็ก ขณะเดียวกันย้อนกลับมาเปลี่ยนผู้ใหญ่ด้วย เราเรียกพลวัตที่ให้และรับซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนานนี้ว่า "ความสัมพันธ์ที่เหมาะที่สุดต่อการเรียนรู้ (Optimum Learning Relationship)" 

สารบัญ

ภาค 1 เชาวน์ปัญญาจากการเล่น
- เชาวน์ปัญญากับสมองที่กำลังพัฒนา
- กำเนิดการปกป้องตนเอง
- พัฒนาความสามารถ
- สภาวะที่เป็นอยู่และความหมาย
ฯลฯ

ภาค 2 หลักการเพื่อการเรียนรู้และผลงานที่ดีที่สุด
- หลักการสำหรับผลงานสุดยอดและการเรียนรู้สูงสุด
- แนวทาง
- มนุษย์หลายมิติ
- หลักปฏิบัติข้อหนึ่ง
ฯลฯ

ภาค 3 การสนทนา โจเซฟ ชิลตัน เพียร์ซ กับ ไมเคิล เมนดิซซา
- สนทนาครั้งที่หนึ่ง
- สนทนาครั้งที่สอง ซานตาครูซ แคลิฟอร์เนีย
- สนทนาครั้งที่สาม เนวาดาซิตี้ แคลิฟอร์เนีย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167368757 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 167 x 200 x 19 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2016
ชื่อเรื่องต้นฉบับMagical parent Magical Child : The Optimum Learning Relationship
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน