0
พ่อ พระในบ้าน (ปกแข็ง)
พระธรรมเทศนาพิเศษ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ และท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พ่อ พระในบ้าน (ปกแข็ง)" เล่มนี้ ป็นหนังสือที่รวบรวมพระธรรมเทศนาพิเศษ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุและท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ซึ่งแสดงถึงความหมายของคำว่าพ่อ การตอบแทน การน้อมรำลึกและบูชาในพระคุณอันสูงสุดของพ่อ ที่ท่านเมตตาเมตตาแสดงแก่สาธุชนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตือนชี้นำให้ลูกทุกคนรับรู้ถึงความรักของพ่อ ด้วยการปฏิบัติตนโดยการกระทำหน้าที่ของลูกที่ดีได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อ ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความสงบเย็นในชีวิตของผู้เป็นลูกได้ในที่สุด

สารบัญ

- พ่อ พระในบ้าน : พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
- ธรรมะรักษาใจวัยชรา : พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ภาคผนวก
- กตัญญูกดเวที : พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
- ธรรมะรักษาจิตผู้สูงอายุ : พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160305834 (ปกแข็ง) 116 หน้า
ขนาด: 153 x 215 x 12 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน