0
ฟรอยด์ : บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ : Freud : The Man, The Scientist, And The Birth of Psychoanalysis (PDF)
"ซิกมุนด์ ฟรอยด์" แพทย์ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ ด้วยเนื้อหาน่าติดตามและเข้าใจง่ายโดย "รูธ เชพพารด์" พร้อมภาพประกอบ หลักฐานเอกสาร และจดหมายสำคัญ ๆ ราวกับพาผู้อ่านไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
หนังสือ251.75 บาท
e-books(PDF) ?212.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ซิกมุนด์ ฟรอยด์" แพทย์ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ ด้วยเนื้อหาน่าติดตามและเข้าใจง่ายโดยรูธ เชพพารด์ พร้อมภาพประกอบ หลักฐานเอกสาร และจดหมายสำคัญ ๆ ราวกับพาผู้อ่านไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ บ้านเลขที่ 19 ถนนแบรก์กัซเซอกรุงเวียนนา บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมากมายและเป็นที่พักอาศัยกว่าค่อนชีวิต

    หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นถึงชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ชีวิตรัก และความทุ่มเทในหน้าที่การงาน แม้ต้องเผชิญอุปสรรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือการต้องลี้ภัยทางการเมืองเพราะเป็นยิวจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต หลายโอกาสที่ฟรอยด์ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแต่ไม่เป็นที่ยอมรับส่งผลร้ายแรงขนาดถูกกีดกันออกจากวงวิชาการ หรือด้วยความคิดเห็นต่อแนวคิดที่แตกต่าง นำมาสู่การพังทลายของมิตรภาพระหว่างเพื่อนและบุคคลที่ฟรอยด์เคารพรัก

    ฟรอยด์ไม่ได้สร้างวิชาการด้านจิตวิเคราะห์เพื่อใช้งานเพียงในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ในการเข้าใจตนเองและผู้อื่นในระดับจิตใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

สารบัญ

- โลกก่อนยุคสมัยของฟรอยด์
- วัยเด็กของฟรอยด์
- เข้าโรงเรียนแพทย์
- ฟรอยด์ ณ ปารีส
- โคเคน
- ชีวิตแต่งงานและครอบครัว
- จุดเริ่มต้นของจิตวิเคราะห์
- การวิเคราะห์ความฝัน
- ความเก็บกดของจิตไร้สำนึก
- ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเพศของฟรอยด์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840162793 (PDF) 176 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ยิปซี, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับFreud : The Man, The Scientist, And The Birth of Psychoanalysis
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Carlton Books Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน