0
ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมเรื่องราวที่ว่าด้วยฟันปลอมชนิดถอดได้   การเลือกชนิดของฟันปลอม ขั้นตอนการทำฟันปลอม วัสดุในการทำฟันปลอม และเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำ   การรักษาฟันปลอม

สารบัญ

บทที่ 1 ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้
บทที่ 2 การเลือกชนิดของฟันปลอม
บทที่ 3 คุณค่าของฟันปลอม
บทที่ 4 การจำแนกชนิดของอารช์ที่สูญหายฟันไปบางส่วน
บทที่ 5 6 ขั้นตอนสำคัญในการทำฟันปลอม
บทที่ 6 สิ่งสำคัญในการพิมพ์ปาก
บทที่ 7 ถาดพิมพ์ปากชนิดพิเศษ
บทที่ 8 แบบจำลอง
บทที่ 9 แนวหมุนของฟันปลอม
บทที่ 10 วัสดุทำฟันปลอมชนิดถอดได้
บทที่ 11 ส่วนโยงหลักในฟันล่าง
บทที่ 12 ส่วนโยงหลักในฟันบน
บทที่ 13 ส่วนโยงรอง
บทที่ 14 เรสท์
บทที่ 15 เครื่องสำรวจ
บทที่ 16 ตะขอโอบฟัน
บทที่ 17 ตะขอบาร์และตะขอโลหะร่วม
บทที่ 18 ตะขอ อาร์ พี ไอ
บทที่ 19 ส่วนกันกระดก
บทที่ 20 ฟันสำหรับทำฟันปลอม
บทที่ 21 โครงยึดฟัน
บทที่ 22 ฐานฟันปลอม
บทที่ 23 เตรียมฟัน
บทที่ 24 บูรณะฟันหลัก
บทที่ 25 ออกแบบฟันปลอม
บทที่ 26 ฟันปลอมสวิงล็อก
บทที่ 27 ฟันปลอมชั่วคราว
บทที่ 28 ความล้มเหลวของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9746382136 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2000
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน