0
ฟิสิกส์ ขนมหวาน เล่มที่ 1
เนื้อหาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย แบบฝึกหัดเรียงจากพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง พร้อมเฉลยวิธีคิดแบบละเอียดท้ายเล่ม
หนังสือ255.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาฟิสิกส์ฺ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย เรียบเรียงเนื้อหางากง่าย ไปหายาก พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 0 ความรู้พื้นฐาน (ก่อนจะเข้าบทที่ 1)
บทที่ 1 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
บทที่ 2 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่
บทที่ 3 สมดุลกล
บทที่ 4 งานและพลังงาน
บทที่ 5 โมเมนตัม
บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบหมุน
บทที่ 9 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

- เฉลยแบบฝึกหัด
- สถิติสัดส่วนจำนวนข้อของแต่ละบทในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163211514 (ปกอ่อน) 450 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน