0
ฟิสิกส์ ขนมหวาน เล่มที่ 2
เนื้อหาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย แบบฝึกหัดเรียงจากพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง พร้อมเฉลยวิธีคิดแบบละเอียดท้ายเล่ม
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาฟิสิกส์ฺ สำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย เรียบเรียงเนื้อหาจากง่าย ไปหายาก พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยท้ายบทให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 สมบัติเชิงกลของ ของแข็ง
บทที่ 2 สมบัติเชิงกล ของไหล
บทที่ 3 อุณหพลศาสตร์ (ความร้อน และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส)
บทที่ 4 คลื่น
บทที่ 5 แสง
บทที่ 6 เสียง

- เฉลยแบบฝึกหัด
- สถิติสัดส่วนจำนวนข้อของแต่ละบทในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990073546 (ปกอ่อน) 366 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน