0
ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน คลื่น (PDF)
ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน คลื่น เล่มนี้จะอธิบายเรื่องลักษณะเฉพาะของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เลนส์ การสะท้อนและการหักเหของแสง และการแทรกสอดของคลื่น
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนฟิสิกส์ มัธยมปลาย แบบเข้าใจง่ายพร้อมกับเจ้ากระรอก ผ่านบทเรียนเรื่อง คลื่น แสนสนุก โดยศาสตราจารย์แห่งโรงเรียนจักรวาล ผู้มุ่งมั่นที่จะสอนเจ้ากระรอก อดีตนักเรียนสอบตก ให้เก่งฟิสิกส์ให้ได้ ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน คลื่น เล่มนี้จะอธิบายเรื่อง ลักษณะเฉพาะของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เลนส์ การสะท้อนและการหักเหของแสง และการแทรกสอดของคลื่น

สารบัญ

- บทที่ 11 ลักษณะเฉพาะของคลื่น (ตอนที่ 1)
- บทที่ 12 ลักษณะเฉพาะของคลื่น (ตอนที่ 2)
- บทที่ 13 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
- บทที่ 14 เลนส์
- บทที่ 15 การสะท้อนและการหักเหของแสง
- บทที่ 16 การแทรกสอดของคลื่น
- แบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840050854 (PDF) 216 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับUchu ichi wakariyasui koko butsuri rikigaku hado
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gakken Education Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน