0
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3
เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.5 หรือสำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.5 หรือสำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย การเคลื่อนที่แบบสั่น คลื่นกล แสงเชิงรังสี และแสงเชิงคลื่น พร้อมทั้งแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบสั่น
8.1 การเคลื่อนที่แบบอาร์โมนิกอย่างง่าย
8.2 มวลผูกติดกับสปริง
8.3 พลังงานของการสั่น
ฯลฯ

บทที่ 9 คลื่นกล
9.1 ชนิดของคลื่น
9.2 การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
9.3 คลื่นผิวน้ำ
ฯลฯ

บทที่ 10 แสงเชิงรังสี
10.1 การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง
10.2 การละท้อนของแสง
10.3 การหักเหของแสง
ฯลฯ

บทที่ 11 แสงเชิงคลื่น
11.1 การแทรกสอดของแสง
11.2 การเลี้ยวเบนของแสง
11.3 เกรตติง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164853126 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 206 x 286 x 10 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน