0
ฟิสิกส์ ม.6 ความร้อน-ของไหล
เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรของ สสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.6 หรือสำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ฟิสิกส์ ม.6 ความร้อน-ของไหล" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรของ สสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.6 หรือสำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความร้อนและแก๊ส และของแข็งและของไหล พร้อมทั้งแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 16 ความร้อนและแก๊ส
16.1 ความร้อน
16.2 สมดุลความร้อน
16.3 แก๊สอุดมคติ
16.4 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
16.5 กฎข้อหนึ่งของอุณหพลศาสตร์

บทที่ 17 ของแข็งและของไหล
17.1 ของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง
17.2 ความตึงผิวและความหนืดของของเหลว
17.3 ของไหลสถิต
17.4 พลศาสตร์ของของไหล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164854413 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 199 x 278 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน