0
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 11 เสียงและการได้ยิน
หัวใจฟิสิกส์ที่ต้องรู้ก่อนสอบตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ตัวอย่างมีครบทุกหัวข้อเรื่องที่สามารถอ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง แบบทดสอบจัดเป็นหมวดหมู่จากง่ายไปยากทุกเรื่อง
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หัวใจฟิสิกส์ที่ต้องรู้ก่อนสอบตรงตามแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ตัวอย่างมีครบทุกหัวข้อเรื่องที่สามารถอ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง แบบทดสอบจัดเป็นหมวดหมู่จากง่ายไปยากทุกเรื่อง โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียดของเนื้อหา ตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัด และข้อสอบจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบชิงทุน ข้อสอบคัดเลือกแข่งขันโอลิมปิก ตำราต่างประเทศ จัดเรียงตามลำดับจากง่ายไปยากทีละขั้นตอน พร้อมอธิบายวิเคราะห์วิธีคิดทำอย่างละเอียด เพื่อจะให้นักเรียนได้เห็นถึงลำดับขั้นตอนตลอดจนโครงสร้างของการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ และสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

เรื่องที่ 11 เสียงและการได้ยิน
- การเคลื่อนที่ของเสียง
- สมบัติคลื่นเสียง
- การเกิดบีตส์ของเสียง
- การสั่นพ้องของเสียง
- ฮาร์โมนิกของเสียง
- การเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
- การได้ยิน
- ปรากฏการณ์ของดอปเปลอร์
- คลื่นกระแทก (Shock-Wave)
- ประโยชน์จากความรู้เรื่องเสียง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167706467 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน