0
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาฟิสิกส์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
- ประจุไฟฟ้า
- แรงระหว่างประจุไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์
- สนามไฟฟ้า
- การต่อตัวเก็บประจุ
- สนามไฟฟ้าของตัวนำวงกลม
- งานในการเคลื่อนประจุไฟฟ้า
- ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บไฟฟ้า
- ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม
- ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ
- การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างตัวนำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167082622 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 187 x 262 x 10 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน