0
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมความรู้ที่สำคัญของวิชาฟิสิกส์ เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ ซึ่งมาจากข้อสอบที่ใช้สอบเข้าสถาบันต่างๆ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เรื่องที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่ของนิวตัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167082806 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 10 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน