0
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 3 สมดุลกล
หัวใจฟิกส์สิกส์เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา, PAT2, โอลิมปิก, cu-science
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมความรู้ที่สำคัญของวิชาฟิสิกส์ เกี่ยวกับสมดุลกล โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ ซึ่งมาจากข้อสอบที่ใช้สอบเข้าสถาบันต่างๆ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

เรื่องที่ 3 สมดุลกล
3.1 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง
3.2 การคำนวณสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง
3.3 การประยุกต์การแก้ปัญหาสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง
3.4 แรงเสียดทาน
3.5 การหาค่าสัมประสิทธิความเสียดทาน
3.6 โมเมนต์ของแรง
3.7 สมดุลต่อการหมุน
3.8 สมดุลอย่างสัมบูรณ์
3.9 การล้มของวัตถุ
3.10 จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง
3.11 เสถียรภาพของสมดุล
3.12 การได้เปรียบเชิงกล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167082974 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 186 x 263 x 10 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน