0
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 4 งานและพลังงาน
ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 4 งานและพลังงาน
- กฏของนิวตันกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
- งานของแรง
- งานของแรงเมื่อแรงกระทำไม่คงที่และกราฟของ F a S
- แรงดึงในสปริงและงานของแรงสปริง
- พลังงานกล
- พลังงานกับการเปลี่ยนพลังงาน
- กฏการอนุรักษ์พลังงาน
- กฏการอนุรักษ์พลังงานกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
- กำลังงาน
- ประสิทธิภาพเครื่องกล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167706153 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน