0
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็งและของเหลว)
หัวใจฟิกส์สิกส์เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา, PAT2, โอลิมปิก
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมความรู้ที่สำคัญของวิชาฟิสิกส์ เกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็งและของเหลว) โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ ซึ่งมาจากข้อสอบที่ใช้สอบเข้าสถาบันต่างๆ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

เรื่องที่ 8 สมบัติเชิงกลของสาร(ของแข็งและของเหลว)
8.1 สภาพการยืดหยุ่นของของแข็ง
8.2 ความเค้นและความเครียด
8.3 ความดันในของเหลว
8.4 เครื่องมือวัดความดัน
8.5 แรงดันของของเหลว
8.6 กฏของพาสคัล
8.7 แรงลอยตัว
8.8 ความตึงผิว
8.9 ความหนืด
8.10 พลศาสตร์ของของเหลว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167082721 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 9 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน