0
ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 9 ความร้อนและสมบัติก๊าซ
ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT 2 สำหรัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 9 ความร้อนและสมบัติก๊าซ
9.1 พลังงานความร้อน
9.2 สมบัติก๊าซ
9.3 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
9.4 อัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลของก๊าซ
9.5 พลังงานจลน์เฉลี่ยและพลังงานภายในระบบ
9.6 อุณหภูมิผสมของระบบรวม
9.7 งานของแรงดันก๊าซ
9.8 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงระบบก๊าซ
9.9 ความจุความร้อนจำเพาะก๊าซ
สรุปและเนื้อหาที่สำคัญ เรื่องที่ 9 ความร้อนและสมบัติก๊าซ
แบบทดสอบเรื่องที่ 9 ความร้อนและสมบัติก๊าซ
เฉลยคำตอบแบบทดสอบเรื่องที่ 9 ความร้อนและสมบัติก๊าซ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167706047 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 187 x 267 x 10 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน