0
ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้น ม.4
จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบในชั้นเรียน หรือการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้น ม.4" เรียบเรียงขึ้นสำหรับให้นักเรียนได้ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบในชั้นเรียน หรือการสอบเพื่อการศึกษาต่อ   ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
- 1.1 ธรรมชาติของฟิสิกส์
- 1.2 การวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์
- 1.3 การทดลองทางฟิสิกส์
- ตอบคำถามจากหนังสือแบบเรียน ของสสวท.
- แบบฝึกหัด ถาม-ตอบ
- บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
- บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164749061 (ปกอ่อน) 154 หน้า
ขนาด: 207 x 286 x 9 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน