0
ฟิสิกส์ เล่ม 6 ชั้น ม.6
เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรของ สสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.6 หรือสำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ฟิสิกส์ เล่ม 6 ชั้น ม.6" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรของ สสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.6 หรือสำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์ควอนตัม เบื้องต้น และฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมทั้งแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ฟิสิกส์อะตอม
1.1 ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอะตอม
1.2 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
1.3 การค้นพบอิเล็กตรอนของทอมสัน
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟิสิกส์ควอนตัม เบื้องต้น
2.1 การแผ่รังสีของวัตถุดำ และสมมติฐานของพลังค์
2.2 ปรากฏการณ์ไฟโตอิเล็กทริก
2.3 ทฤษฎีโฟตอนของไอน์สไตน์
ฯลฯ

บทที่ 3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3.1 นิวเคลียส
3.2 องค์ประกอบของนิวเคลียส
3.3 ขนาดของนิวเคลียส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164972254 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 202 x 287 x 20 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน