0
ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ : หน่วยของการวัด กฎของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ)
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาเน้นกระบวนการคิด โดยวางรากฐานบนกฎที่เป็นหัวใจของวิชาและพัฒนาไปสู่หลักการที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีบริสุทธิ์และในเชิงประยุกต์ ผู้ที่เริ่มศึกษาวิชานี้จริงจังเป็นครั้งแรก ควรจะตั้งต้นจากบทแรกมุ่งสู่บทท้าย ๆ ตามลำดับ ส่วนผู้ที่คุ้นเคยกับวิชาคณิตศาสตร์มากแล้วอาจข้ามบทที่ 1 ไปได้

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ขั้นต้น
บทที่ 2 หน่วยของการวัดและความแม่นยำของการทดลอง
บทที่ 3 กฎของการเคลื่อนที่
บทที่ 4 การบรรยายการเคลื่อนที่
บทที่ 5 การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรงสำหรับระบบที่มี 1 อนุภาค
บทที่ 6 ระบบที่มีมากกว่า 1 อนุภาค
บทที่ 7 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242070 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 865 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สอวน., มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน