0
ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
ปมขัดแย้งทางเศรษฐกิจการเมือง ชาวนาการเมือง ชายแดนใต้/ปาตานี
ราคาพิเศษ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หากจะอ่านหนังสือโลกของคนไร้บ้านในปัจจุบัน จำเป็นต้องตระหนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเรื่องเล่าต่าง ๆ ในหนังสือ แต่มิได้หมายความว่า หนังสือเล่มนี้จะตกยุคสมัย แม้รายละเอียดจะเปลี่ยนไป แต่โดยภาพรวมหนังสือเล่มนี้ยังให้ภาพชีวิตของคนไร้บ้านที่ยังดำรงอยู่ ผู้เขียนมีความยินดีที่ได้ทราบว่า หนังสือเล่มนี้ ถูกนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลายสาขาข้ามพ้นพรมแดนของสาขาสังคมวิทยาและและมานุษยวิทยาไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย โดยเฉพาะบรรดาวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย อาจจะด้วยเพราะในแวดวงวิชาการไทย ไม่ใตร่จะมีงานที่ใช้แนวทางการศึกษาแบบที่เรียกว่า การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participant observation) จริงจัง โดยเฉพาพะการใช้วิธีการศึกานี้ในสนามที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแตกต่างกับตัวนักวิจัยอย่างมาก ซึ่งเรียกร้องการปรับเปลี่ยนตัวเองสูง

สารบัญ

ทัศนะวิพากษ์
- วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร : ไทยแลนด์ 10.0 และปมขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจการเมือง : บททดลองเสนอ
- อานันท์ กาญจนพันธุ์ : ทำไมถึงต้องอ่านหนังสือ ชาวนาการเมือง ระหว่างบรรทัด
- เกษียร เตชะพีระ : อ่าน ชาวนาการเมือง
- เดชรัต สุขกำเนิด : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรของไทยในรอบสองทศวรรษ : การวิเคราะห์ผ่านการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2536, 2546 และ 2556
- ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ : การแยกดินแดน (Secession) การปกครองตนเอง (Autonomous) และการกำหนดอนาคตตัวเอง (Self-Determination) ในราชอาณาจักรไทย
- รอมฎอน ปันจอร์ : เผชิญ "สันติภาพ" สุดอันตราย: การเมืองของถ้อยคำใน "การขัดกันทางอาวุธ" ที่ชายแดนใต้/ปาตานี
- ประวิตร โรจนพฤกษ์ : เสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อไทยในยุคเผด็จการทหารเป็นใหญ่

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167667584 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 165 x 241 x 9 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน