0
ภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์
กิจกรรมภาพพิมพ์เบื้องต้น ถือเป็นพื้นฐานของภาพพิมพ์ เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่าย ใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุใกล้ๆ ตัวมาเป็นแม่พิมพ์
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กิจกรรมภาพพิมพ์เบื้องต้น ถือเป็นพื้นฐานของภาพพิมพ์ เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่าย ใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุใกล้ ๆ ตัวมาเป็นแม่พิมพ์ ขณะขั้นตอนการพิมพ์ไม่ต้องใช้แท่นพิมพ์ พิมพ์ด้วยมือ ซึ่งกิจกรรมภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์นี้ เหมาะสำหรับนักเรียนหรือทุกคนที่สนใจ ที่จะนำกิจกรรมภาพพิมพ์มาใช้พัฒนาสร้างสรรค์เด็ก และนำมาประยุกต์ สร้างสรรค์ พัฒนาผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิต

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์
บทที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนศิลปะภาพพิมพ์
บทที่ 3 ภาพพิมพ์เบื้องต้นที่เหมาะกับระดับประถมศึกษา
บทที่ 4 ภาพพิมพ์เบื้องต้นที่เหมาะกับระดับมัธยมศึกษา
บทที่ 5 ศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340324 (ปกอ่อน) 182 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน