0
ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น
จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ใช้ศึกษาความคิดความเชื่อ เรื่องความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก และการแสดงความกตัญญูของชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณ
หนังสือ61.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ใช้ศึกษาความคิดความเชื่อ เรื่องความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก และการแสดงความกตัญญูของชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทั้งนี้ ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือวรรณคดีญี่ปุ่น นอกจากนี้ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จากงานวิจัยของผู้เขียน เรื่องคำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อ่านที่เป็นนักวิจัย นักวิชาการจึงน่าจะได้รับประโยชน์ในอีกแง่หนึ่งด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
- แนะนำละครโน
- นำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่
- ความวิกลจริตในบทละครโน

บทที่ 2 ภาพลักษณ์ของพ่อและแม่ในบทละครโน
- ภาพลักษณ์ของพ่อ
- ภาพลักษณ์ของแม่
- ความเป็นแม่ในบทละครโน
ฯลฯ

บทที่ 3 ภาพลักษณ์ของลูกในบทละครโน
- ภาพลักษณ์ของลูก
- ภาพลักษณ์ด้านลบของลูก

บทที่ 4 บทละครโนกับสังคม
- อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในบทละครโน
- ลูกกตัญญูในบทละครโนกับวรรณคดี
- ความกตัญญูกับผลตอบแทน
ฯลฯ

คำนิยม
ดิฉันขอแสดงความยินดีและให้กำลังใจผู้เขียนทั้งสองท่าน ให้ผลิตผลงานวิจัยและหนังสือน่าอ่านเช่นนี้สำหรับวงวิชาการและนักอ่านทั่วไปอีกในอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร- หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339748 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน