0
ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง
แหวกม่านการเมืองรวมสมัยในพรมแดนของความเชื่อ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?219.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ศาสนาในสังคมไทยเป็นการเมืองเสียยิ่งกว่าการเมือง อีนุงตุงนังกับชีวิตใกล้ตัวเราอย่างแยกไม่ออก... ศาสนาไม่ใส ๆ อย่างที่เราคิด ไม่เพียว ไม่แท้ ไม่ได้มุ่งสู่การหลุดพ้นอะไรเลย แต่ "การเมือง" ที่บ่อยครั้งศาสนาและศาสนิกชนปฏิเสธที่จะเข้าไปสัมพันธ์ด้วย กลับมีอิทธิพลต่อศาสนาอย่างยิ่งยวด ศาสนาไทยเป็นการเมืองที่สุด ฝักใฝ่อำนาจที่สุด ฉ้อฉลตรวจสอบไม่ได้ที่สุด และกำลังนำพาตัวมันเองและประเทศไปสู่หายนะอย่างร้ายแรงที่สุด...

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอมุมมองต่อประเด็นศาสนากับการเมืองด้วยท่าทีสนใจใคร่รู้ ชวนตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในฐานะปรากฏการณ์ที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจ อย่างน้อยก็ในระดับจิตสำนึก ในทางตะวันตกเรียกสิ่งนี้ว่า Political Awareness หรือการตระหนักรู้ทางการเมือง...

สารบัญ

พุทธธรรมกับการเมือง
- โพธิจิตอันประเสริฐ เมื่อคำสอน "โพธิจิต" ทำให้หัวใจสั่นไหว และความเมตตาของพระอาจารย์รูปหนึ่ง
- มหายานเพื่อมหาชน
- ไม่นับถือศาสนาเสียยังดีกว่า
ฯลฯ

พราหมณ์-ฮินดูกับการเมือง และความศักดิ์สิทธิ์
- หมอบกราบในวัฒนธรรมอินเดีย
- พระโคกินเลี้ยง คำทำนาย และประเทศไทย 4.0
- เมื่อพราหมณ์ "แบก" วรรณะต่ำเข้าเทวสถาน
ฯลฯ

ไสยศาสตร์กับการช่วงชิงความหมายในการเมืองไทย
- พรมแดนของ "งมงาย"
- ไสยศาสตร์ หมุดล่องหนและการเมืองไทยหมุดล่องหนรอบสอง
- กับการต่อสู้ด้านไสยศาสตร์การเมือง
ฯลฯ

ข้อเสนอส่งท้าย : ปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง
- การเลือกตั้งกับนโยบายทางศาสนาของพรรคการเมือง
- อยากเห็น "ฌาปณกิจสถานของผู้ไม่นับถือศาสนา" ในบ้านเรา
- ปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง (1) : ตั้งคำถามกับวัฒนธรรมอวยและระบบสมณศักดิ์
ฯลฯ

คำนิยม
เมื่อนั้นศาสนากับการเมืองก็จะบรรจบกันอีกครั้ง ไม่ใช่ในฐานะอำนาจที่ฉ้อฉล แต่ในฐานะคุณค่าทางจิตวิญญาณของสังคมร่วมสมัยที่เราไฝ่ฝัน ศาสนาคือจิตวิญญาณ และการเมืองก็คือจิตวิญญาณเช่นกัน ทั้งสองมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมหัวใจความเป็นมนุษย์ให้ส่องสว่าง งอกงามวิจักขณ์ พานิช
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740217589 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน