0
ลด 10%
ภาษาจีนกลาง เล่มที่ 1 + CD
หนังสือเรียนภาษาจีน ลด 10%
หนังสือเรียนภาษาจีน ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ594.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาจีนกลางด้วยตัวเอง   กับหลักสูตรใหม่ 5 ขั้นตอนด้วยกัน   ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การเขียนตัวอักษร   การอ่านออกเสียง   คำศัพท์ที่แยกเป็นหมวดหมู่กว่า 1,000 คำ   การฝึกหัดสร้างประโยค   พร้อมบทสนทนาที่หลากหลายให้ได้ฝึกปฏิบัติ   นอกจากนี้ยังมีซีดี   ประกอบการเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอีกด้วย   

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนตัวอักษร (1)
บทที่ 2 การเขียนตัวอักษร (2)
บทที่ 3 การเขียนตัวอักษร (3)
บทที่ 4 การเขียนตัวอักษร (4)
บทที่ 5 โครงสร้างของตัวอักษร (1)
บทที่ 6 โครงสร้างของตัวอักษร (2)
บทที่ 7 โครงสร้างของตัวอักษร (3)
บทที่ 8 โครงสร้างของตัวอักษร (4)
บทที่ 9 สรรพนาม (1)
บทที่ 10 สรรพนาม (2)
…ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748943232 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 215 x 297 x 14 มม.
น้ำหนัก: 704 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไทยวรศิลป์การพิมพ์, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1998
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน