0
ภาษาจีนระดับกลาง 1 (PDF)
ตำราเรียนภาษาจีนสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาจีนระดับกลางชุดนี้ เป็นการเรียนต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น 1 และ 2 โดยเพิ่มคำศัพท์ใหม่ที่ต้องใช้บ่อยอีก 2,200 คำ เน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ภายในเล่มจะมีทั้ง ศัพท์ใหม่+คำแปล การใช้ไวยากรณ์ บทสนทนา และแบบฝึกหัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

การลำดับเนื้อหาของบทเรียนจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยัดเยียดให้คนเรียนต้องรู้ โดยอิงจากการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่ายากจนเกินไป
เนื้อหามีความทันสมัย และมีหลายด้าน เช่น เรื่องดาราฮอลลีวู้ด เรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของครอบครัว สามี-ภรรยา เรื่องของดนตรี-กีฬา เรื่องของสภาวะแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อ เรียนแล้วอยู่ในโลกปัจจุบัน (เล่มอื่นๆ จะเน้นเรื่องวัฒนธรรม วรรณคดี และประเทศ ไม่ค่อยสนุกค่ะ จำยาก)
ชื่ออาจารย์ผู้เขียน ขายได้ในกลุ่มคนที่เคยเรียนภาษาจีนระดับต้นมาแล้ว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160819065 (PDF) 286 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน