0
ภาษาจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
เรียนแนวใหม่แบบวิธีธรรมชาติ ช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?195.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน ภายในเล่มมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันรวมคำศัพท์มากกว่า 1,200 คำ รวมถึงจัดเนื้อหาไวยากรณ์ให้มีความเป็นระบบ ชัดเจน เข้าใจง่าย   และนำเสนอประเด็นใหม่ทางภาษาอีกหลายประเด็น พร้อมกับแบบฝึกหัดที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเนื้อหามากขึ้น

สารบัญ

- คำแนะนำสัทอักษรภาษาจีน
- คำแนะนำระบบการเขียนของภาษาจีน
- ตารางแสดงเส้นขีดต่างๆ ของตัวหนังสือจีน
- ตารางแสดงระเบียบกฎเกณฑ์ในกรเขียนตัวหนังสือจีน
- คำชี้แจงในการใช้หนังสือ
- ตารางชื่อย่อวจีวิภาค (ชนิดของคำ)

บทที่ 1 หนึ่งสองสามสี่ห้า
บทที่ 2 สวัสดี
บทที่ 3 นี่คืออะไร
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- มียอดพิมพ์กว่า 120,000 เล่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160819041 (PDF) 302 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน