0
ภาษาซีและ Arduino +โครงสร้างชุดทดลองการควบคุมตำแหน่งแบบ PID
ลำดับเนื้อเข้าใจง่าย อธิบายสรุปเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างมากมายเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?249.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาซีและ Arduino" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานของภาษาซี การเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมวนรอบ อาร์เรย์และฟังก์ชัน พื้นฐาน Arduino ดิจิทัลอินพุตและเอาต์พุต แอนะล็อกอินพุตและเอาต์พุต และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเรียบเรียงตามลำดับเนื้อหา อธิบายสรุปเป็นขั้นตอน ใช้รูปภาพประกอบการอธิบาย และเสริมตัวอย่างประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับความนิยมสุงสุดในปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบ
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมวนรอบ
บทที่ 4 อาร์เรย์และฟังก์ชัน
บทที่ 5 พื้นฐาน Arduino
บทที่ 6 ดิจิทัลอินพุตและเอาต์พุต
บทที่ 7 แอนะล็อกอินพุตและเอาต์พุต
บทที่ 8 การควบคุมมอเตอร์
บทที่ 9 ระบบควบคุมแบบ PID
บทที่ 10 หุ้นยนต์และแขนกล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437150 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 187 x 276 x 10 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน