0
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ระดับ N4
ครอบคลุมทุกเนื้อหาทั้งคันจิและคำศัพท์ที่ใช้สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT เป็นการสอบเพื่อวัดและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดย N4 เป็นระดับพื้นฐาน ผู้เข้ารับการสอบต้องสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นทั้งการอ่านและการฟังเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาครอบคลุมทั้งคันจิและคำศัพท์ที่ใช้สอบวัดผลในระดับ N4 ทั้งสิ้น ช่วยให้ผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบ JLPT ให้พร้อมมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค 1 คันจิ
ภาค 2 คำศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418547 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 142 x 205 x 16 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน