0
ภาษาญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่น
"ภาษาญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่น" เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ไม่มีกลิ่นอายหรืออิทธิพลของภาษาจีน แล้วหล่อหลอมเข้ากับภาษาญี่ปุ่นสไตล์จีนจนในที่สุดกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่น" เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ไม่มีกลิ่นอายหรืออิทธิพลของภาษาจีน แล้วหล่อหลอมเข้ากับภาษาญี่ปุ่นสไตล์จีน จนในที่สุดกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน แม้แต่ในภาษาเขียนปัจจุบันก็ย่อมยังคงมี "ภาษาญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่น" เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น ที่ประสงค์จะอ่านงานเขียนสมัยโบราณของญี่ปุ่น

สารบัญ

บทที่ 1 คำอธิบายเบื้องต้น
บทที่ 2 คำกริยา
บทที่ 3 การจัดหมวดหมู่คำช่วยกริยา
บทที่ 4 การจัดหมวดหมู่คำช่วย
บทที่ 5 ประเภทของ...
บทที่ 6 ...
บทที่ 7 ความรู้พื้นฐานในการอ่านบทกวี
บทที่ 8 แบบฝึกหัดอ่านบทคัดเลือกทางวรรณกรรม

คำนิยม
หนังสือ ภาษาญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุน จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงวรรณคดีญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น อีกทั้งช่วยยกระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันของทุกท่านด้วย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ ภาษาญี่ปุนสไตล์ญี่ปุ่นเล่มนี้จะจูงมือผู้อ่านทุกท่านไปสัมผัสภาษาญี่ปุ่นในยุคคลาสสิกที่ทุกท่านอาจไม่มีโอกาสจะไปได้ด้วยตนเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด ศีติสาร- หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339755 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 210 x 298 x 10 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน