0
ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3
เหมาะสำหรับเตรียมการสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมทั้งคันจิ และคำศัพท์ที่ใช้สอบวัดผลในระดับ N3
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT ประกอบด้วยคันจิเพิ่มเติมจากระดับ 5 และระดับ 4 อีก 346 ตัว และคำศัพท์จำนวน 1,800 คำ โดยเรียงลำดับตามโรมาจิ a-wa เป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบในระดับ N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้

สารบัญ

- ภาค 1 คันจิ
- ภาค 2 คำศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757413831 (ปกอ่อน) 564 หน้า
ขนาด: 114 x 190 x 30 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน