0
ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 ฉบับปรับปรุง+MP3
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ เป็นตำราที่เจแปนฟาวน์เดชั่น ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ทำงานกันเป็นทีม และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสาร ถ่ายทอดความคิดเห็นของตนและของกลุ่ม รวมถึงการดูแลควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง จากการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง (Refiection) เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของ "อะกิโกะ" นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นและผองเพื่อน ซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อม CD-MP3 ประกอบการฟังอีกด้วย!

สารบัญ

บทที่ 5 ชีวิตประจำวัน
บทที่ 6 การซื้อของ
บทที่ 7 วันหยุด (1)
บทที่ 8 วันหยุด (2)
บทที่ 9 ครอบครัว

- ดัชนีคำศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744436986 (ปกอ่อน) 214 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน