0
ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง +MP3
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ เป็นตำราที่เจแปนฟาวน์เดชั่น ได้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ทำงานกันเป็นทีม และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสาร ถ่ายทอดความคิดเห็นของตนและของกลุ่ม รวมถึงการดูแลควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง จากการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง (Refiection) เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของ "อะกิโกะ" นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นและผองเพื่อน ซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อม CD-MP3 ประกอบการฟังอีกด้วย!

สารบัญ

บทที่ 26 วันแห่งความวุ่นวาย
บทที่ 27 เทศกาล
บทที่ 28 ควาทรงจำในวัยเด็ก
บทที่ 29 งานเลี้ยงอำลา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437020 (ปกอ่อน) 206 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน