0
ภาษาญี่ปุ่น อากิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 +CD
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ   พร้อมทั้งแบบทดสอบและตัวอย่างที่หลากหลายให้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ   

สารบัญ

- การเดินทางไปโรงเรียน
- ชีวิตประจำวัน
- การซื้อของ
- วันหยุด (1)
- วันหยุด (2)
- ครอบครัว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747471182 (ปกอ่อน) 181 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน