0
ภาษาญี่ปุ่น อากิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3 +CD
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ภายในเล่มยังได้สอดแทรกกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทักษะทางความคิด และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้อ่านทบทวนและใช้ในการเตรียมตัวสอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ห้องเรียน
- การเดินทาง
- เพื่อน
- การท่องเที่ยว
- อาหาร
- ของฝาก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747471199 (ปกอ่อน) 162 หน้า
ขนาด: 287 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน