0
ภาษาญี่ปุ่น อากิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +CD
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ   พร้อมทั้งแบบทดสอบและตัวอย่างที่หลากหลายให้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ   

สารบัญ

- การเจ็บป่วย
- สมัยก่อนกับปัจจุบัน
- งานปีใหม่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- งานนิทรรศการวิชาการ
- การนัดพบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747471205 (ปกอ่อน) 170 หน้า
ขนาด: 187 x 262 x 9 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน