0
ภาษาญี่ปุ่น อากิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 +CD
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ภายในเล่มยังได้สอดแทรกกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทักษะทางความคิด และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้อ่านทบทวนและใช้ในการเตรียมตัวสอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- กฎระเบียบโรงเรียน
- ปัญหาสังคม
- อนาคต
- อธิบายวิธีการใช้เครื่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747471212 (ปกอ่อน) 130 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน