0
ภาษาญี่ปุ่น 6 สนุก
หนังสือ147.25 บาท
สภาพเก่าปานกลาง77.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อเรื่องของบทความต่างๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสำนวนทั่วๆไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของรูปประโยคทางไวยากรณ์ เราเชื่อมั่นว่า ในการที่จะสื่อสารติดต่อภาษาต่างประเทศให้ดีนั้น การเข้าใจวิธีการใช้สำนวนต่างๆ ตลอดจนหน้าที่ของภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนั้นเป็นสิ่งสำคัยพอๆ กับการวิเคราะเรื่องประโยคทางไวยากรณ์ สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องรูปประโยคทางไวยากรณ์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบทางไวยากรณ์ที่เป็นภาษาพูดในภาษาญี่ปุ่น

สารบัญ

- เมื่อได้รับการแนะนำ
- กล่าวถึงคนที่อีกฝ่ายรู้จักเมื่อได้รับการแนะนำ
- การกล่าวถึงการพบกันครั้งก่อน
- เมือกล่าวถึงคนที่พบกันทุกวัน
- การกล่าวลาสมาชิกในครอบครัว
- การตัดบทสนทนาทางโทรศัพท์
- การเริ่มสนทนาทางธุรกิจ
- สั่งอาหารในร้านอาหาร
- ไปเยี่ยมคนโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
- ให้เหตุผลเวลาที่ขอร้องคน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมเล่มของเรื่องทั้งหมด 70 เรื่อง ซึ่งลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เจแปนไทม์ โดยใช้ชื่อเรื่องว่า "Nihongo Notes" ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2519 จนถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2520 พร้อมกับสำนวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


โอะซะมุ และ โนะบุโคะ มิซึตะนิ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740557838 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิวเวฟ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน