0
ภาษาพาก้าวไกล
มาเริ่มปูพื้น อ่าน เขียน เก่งศัพท์หมวด 3 ภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี เพื่อเปิดโอกาสทางภาษา ให้กว้่งทันโลกมากขึ้น
ผู้เขียน ชลดา
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาพาก้าวไกล" เล่มนี้ จะมาช่วยปูพื้นการอ่าน เขียน และเก่งศัพท์หมวด 3 ภาษา ทั้งอังกฤษ ญี่ปุ่น และอิตาลี เพื่อเปิดโอกาสทางภาษาให้กว้างทันโลกมากขึ้น! ครอบคลุมการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย ขอโทษ บอกลา ฯลฯ รู้จักคำสรรพนาม คุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ สรรพนามแสดงการถูกกระทำ จำนวนนับ วันในหนึ่งสัปดาห์ อาชีพ สถานที่ สัตว์ อาหาร ผัก-ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ อวัยวะ และศัพท์อื่น ๆ อีกนับพัน

สารบัญ

- การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
- การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
- การอ่านภาษาอิตาเลียนขั้นพื้นฐาน
- คำทักทาย คำขอโทษ คำบอกลา และคำขอบคุณ
- สรรพนาม (Pronoun)
- คุณศัพท์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective)
- สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Pronoun)
- สรรพนามแสดงการถูกกระทำ (Passive Pronoun)
- จำนวนนับ (Number)
- วันในหนึ่งสัปดาห์ (Days in a Week)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423441 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 180 x 250 x 12 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์BIG IDEA
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน