0
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 +เฉลย
เน้นหลักภาษาและการใช้ภาษา ทำให้เกิดทักษะกระบวนการคิด สรุปเรื่องย่อตรงตามหลักสูตร แบบฝึกแต่ละบทหลากหลายรูปแบบ แนวข้อสอบ ทดลองก่อนสอบจริง
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาไทย ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ แบบกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยแยกเล่ม ให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 ใบโบก ใบบัว
- บทที่ 2 ภูผา
- บทที่ 3 เพื่อนกัน
- บทที่ 4 ตามหา
- บทที่ 5 ไปโรงเรียน
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 เจ้าเนื้ออ่อน เอย
- บทที่ 2 มา เล่น กัน ไหม
- บทที่ 3 ของ เธอ ของ ฉัน
- บทที่ 4 ฝน ตก แดด ออก
- บทที่ 5 เรา รัก เมืองไทย
ฯลฯ

ประเมินผลตามตัวชี้วัด
- สาระที่ 1 การอ่าน
- สาระที่ 2 การเขียน
- สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
- สาระที่ 4 หลักและการใช้ภาษาไทย
- สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322022110526 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน