0
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 +เฉลย
เน้นหลักภาษาและการใช้ภาษา สรุปเรื่องย่อ แบบฝึกหัดท้ายบท หลักภาษาไทยที่จำเป็นต้องรู้ แนวข้อสอบฝึกทดลองทำก่อนสอบ
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาไทย ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ แบบกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 น้ำใส
- บทที่ 2 ใจหาย
- บทที่ 3 ครัวป่า
- บทที่ 4 กล้วยทำไม
- บทที่ 5 ชีวิตใหม่
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม
- บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่
- บทที่ 3 รื่นรสสักวา
- บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง
- บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322021040336 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 190 x 262 x 13 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน