0
ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป (PDF)
เนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเรียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤต อักษรชนิดต่างๆ ที่ควรทราบ ที่ควรทราบ ตลอดจนไวยากรรณ์สันสกฤตเบื้องต้น ผู้เขียนได้จัดลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
e-books(PDF) ?175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเรียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤต อักษรชนิดต่างๆ ที่ควรทราบ ที่ควรทราบ ตลอดจนไวยากรรณ์สันสกฤตเบื้องต้น ผู้เขียนได้จัดลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ตัดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ซับซ้อนออกไปคงไว้แต่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น เนื้อหาแต่ละตอนประกอบด้วยวิธีการและตัวอย่างประกอบและยังมีแบบทดสอบท้ายตอนเพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้เรียนอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง

สารบัญ

ตอนที่ 1 สังเขปสันสกฤต
ตอนที่ 2 อักขรวิธี
ตอนที่ 3 สนธิ
ตอนที่ 4 กริยา
ตอนที่ 5 นามศัพท์
ตอนที่ 6 คุณศัพท์
ตอนที่ 7 สรรพนาม
ตอนที่ 8 สังขยา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163984098 (PDF) 295 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน