0
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ คำศัพท์และเทคนิคการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเวชระเบียนผู้ป่วย +CD-MP3
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ครอบคลุม 12 หน่วยโรคในโรงพยาบาล มีแบบทดสอบการฟัง การอ่าน และการเขียน
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษาอังกฤษทางการแพทย์" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การฟัง และการเขียน โดยเน้นเรื่องการบันทึกเวชระเบียน ซึ่งได้แก่ บันทึกแรกรับ บันทึกรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วย รายงานการดำเนินโรค และบันทึก การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ครอบคลุม 12 หน่วยโรคที่สำคัญคือ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร โรคไต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ ทางเดินหายใจ โรคสูตินรีเวช โรคระบบกระดูกและข้อ โรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรคกุมารเวช ศัลยกรรมตกแต่ง และโรคติดต่อ อธิบายระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่สำคัญ ศัพท์เฉพาะทาง พร้อมแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ อาทิ การฟังแล้วตอบคำถาม การเติมคำในช่องว่าง การอ่านสรุปความ พร้อมมีเฉลยแบบฝึกหัดอยู่ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ หรือแม้แต่อาจารย์ที่สอนนักศึกษาแพทย์ ก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

สารบัญ

บทนำ System Review ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
01 Cardiovascular Unit หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
02 Neurologic Unit หน่วยโรคระบบประสาท
03 Gastrointestinal Unit หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร
04 Renal Unit หน่วยโรคไต
05 Endocrine Unit หน่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ
06 Respiratory Unit หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
07 Gynecologic and Obstetric Unit หน่วยโรคสูตินรีเวช
08 Orthopedic Unit หน่วยโรคระบบกระดูกและข้อ
09 Proctologic Unit หน่วยโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
10 Pediatric Unit หน่วยโรคกุมารเวช
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับ นักศึกษาแพทย์และผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วิชาชีพแพทย์สำหรับการเขียนเวชระเบียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และนักศึกษาแพทย์มักพบเจอคำศัพท์เฉพาะทางเป็นภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และมีคำศัพท์ทางการแพทย์พร้อมคำอธิบาย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดด้านการเขียน พร้อมเฉลย ข้อดีอีกอย่างก็คือมีไฟล์เสียงอ่านให้ด้วย จึงเหมาะสำหรับอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมจากตำราเรียนด้วยตนเองรศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160446780 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 170 x 225 x 15 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับMedical English for Professionals Terms and Strategies of Medical Records
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : LiveABC Interactive Corporation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน