0
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย
เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือนักวิจัย ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปเขียนงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักสากล โดยผู้เขียนได้นำเนื้อหาจากงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ มาเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายและแบบฝึกหัด
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย" เล่มนี้ เป็นหนังสือวิชาการที่ใช้คำอธิบายเป็นภาษาไทย โดยผู้เขียนได้นำเนื้อหาจากงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ มาเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายและแบบฝึกหัด เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย Writing Correct Sentences (การเขียนประโยคที่ถูกต้อง), Using Modifiers (การใช้ส่วนขยาย), Making Your Sentence Concise (การเขียนประโยคให้กระชับ), Avoiding Sentence Problems (การหลีกเลี่ยงปัญหาในการเขียนประโยค), Academic Stylistic Features (สไตล์การเขียนเชิงวิชาการ), Hedging (การใช้ภาษาเพื่อบอกแนวโน้ม) และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือนักวิจัย ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปเขียนงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักสากล

สารบัญ

1. Writing Correct Sentences
2. Using Modifiers
3. Making Your Sentence Concise
4. Avoiding Sentence Problems
5. Academic Stylistic Features
6. Hedging
7. Writing Evaluative Stances
8. Using Tenses in Your Research Report
9. Linking Your Ideas into Paragraphs and Essays
10. Writing Your Abstract
11. Writing Citations

- Suggested Answers

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334316 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน