0
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น และสำคัญด้านการโรงแรม ครอบคลุมและพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์!
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม English For Communication in Hotel Business ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น และสำคัญด้านการโรงแรม ครอบคลุมและพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม English for Communication in Hotel Business หนังสือ "ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม" เล่มนี้ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นและสำคัญด้านการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีประโยคและคำศัพท์สำคัญที่ครอบคลุมและพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โรงแรมและพนักงาน (Hotel and Staff) จองห้องพัก (Room Reservation) สิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการในโรงแรม   (Hotel Facilities and Services) การให้บริการของแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Service) ห้องอาหาร (Restaurant ) สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency ) และการลงทะเบียนออกจากที่พัก (checking Out)

สารบัญ

บทที่ 1 โรงแรมและพนักงาน (Hotel and Staff)
บทที่ 2 การจองที่พัก (Room Reservation)
บทที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการในโรงแรม (Hotel Facilities and Services)
บทที่ 4 การให้บริการของแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Service)
บทที่ 5 ห้องอาหาร (Restaurant)
บทที่ 6 สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency)
บทที่ 7 การลงทะเบียนออกจากที่พัก (Checking Out)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744144287 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บิสคิต, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน