0
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว 1 +CD
รวมคำศัพท์และบทสนทนา ที่เป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพ การท่องเที่ยวและบริการ
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว" เล่มนี้ ได้รวบเรียงขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อใช้เตรียมตัวในการศึกษาและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ภายในเล่มมีเนื้อหา 16 บท แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เน้นการช่วยเหลือ ลูกค้าในร้านอาหาร เช่น การรับจองโต๊ะ   แนะนำเมนู ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการโรงแรม เช่น การต้อนรับ การตอบข้อสงสัย   ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วไป เช่น การซื้อของ การวางแผนท่องเที่ยว และส่วนที่ 4 เป็นสถานการณ์ที่มักเกิดในสนามบินและบนเครื่องบิน เช่น การจองตั๋ว การเช็กอิน แต่ละส่วนเริ่มต้นด้วย "เตรียมตัวให้พร้อม" ซึ่งประกอบด้วย บทสนทนา ตัวอย่าง และคำศัพท์ รวมทั้งมีกิจกรรมการอ่าน การฟัง และการพูด พร้อม แบบฝึกหัดหลายรูปแบบ เช่น การฟังแล้วตอบคำถาม การเติมคำในช่องว่าง เป็นต้น โดยเฉลยแบบฝึกหัดและคำแปลบทสนทนาอยู่ท้ายเล่ม

สารบัญ

Restaurant English ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจร้านอาหาร
- บทที่ 1 การจองโต๊ะอาหาร
- บทที่ 2 การต้อนรับและการจัดหาที่นั่งให้ลูกค้า
- บทที่ 3 การรับรายการอาหารที่ลกค้าสั่ง
ฯลฯ

Hetel English ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
- บทที่ 5 การสอบถามเกี่ยวกับโรงแรม
- บทที่ 6 การต้อนรับ
- บทที่ 7 การร้องขอการบริการ
ฯลฯ

Tourim English ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
- บทที่ 9 การจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
- บทที่ 10 เตือนความจำก่อนออกเดินทาง
- บทที่ 11 การวางแผนท่องเที่ยว
ฯลฯ

Airline & Transport English ภาษาอังกฤษ เพื่องานสายการบินและการขนส่ง
- บทที่ 13 การจองตั๋วเครื่องบิน
- บทที่ 14 การออกเดินทาง
- บทที่ 15 บนเครื่องบิน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รวบรวมคำศัพท์และบทสนทนา ครอบคลุมสถานการณ์ที่มักพบบ่อย
- มีกิจกรรมฝึกฝนการฟังและการพูด
- มีแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อฝึกทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียน พร้อมเฉลย
- มีไฟล์เสียง MP3 และวิดีโอ เพื่อฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการพูด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160447770 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 172 x 226 x 13 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับTourism & Hospitality English 1
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน