0
ภาษาอังกฤษ ม.1
สรุปชัด อธิบายละเอียด Grammar Speaking Vocabulary Reading แบบฝึกหัด+แบบทดสอบ+เฉลยอย่างละเอียด ครบทุกเรื่อง เพื่อเตรียมสอบ ม.1
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปชัดอธิบายละเอียด Grammar Speaking Vocabulary และ Reading พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ
- Pre-Test
- แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Speaking (การพูด)
- Vocabulary (คำศัพท์)
- Reading (การอ่าน)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329813 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน