0
ลด 10%
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
ผู้เขียน ดารากร ทัดทอง
หนังสือ61.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา   ด้วยเนื้อหาครบถ้วนทั้งทักษะการพูด   อ่าน   เขียน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ   พร้อมทั้งแบบทดสอบและตัวอย่างที่หลากหลายให้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

- Vowels & Diphthongs
- Numbers 1
- Numbers 2
- Colours
- การแสดงความเป็นเจ้าของ
- เวลา
- ประโยคที่ใช้ Adverb of Frequency
- ประโยคที่ใช้ Adjective
- การพบปะผู้คน
- สัญชาติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744027096 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน