0
ภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.1
ย่อเนื้อหาสำคัญและมีภาพประกอบ ช่วยให้จดจำง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัด คำศัพท์ ไวยากรณ์ และเฉลยท้ายเล่ม
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ย่อเนื้อหาสำคัญอย่างกระชับ และมีภาพประกอบช่วยให้จดจำง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัด คำศัพท์ ไวยากรณ์ และเฉลยท้ายเล่ม

สารบัญ

Lesson 1 The Alphabets (พยัญชนะภาษาอังกฤษ)
Lesson 2 Greeting (กล่าวทักทาย)
Lesson 3 Helping Verb (กริยาช่วยเบื้องต้น)
Lesson 4 My Classroom (ห้องเรียนของฉัน)
Lesson 5 Count One To Ten (นับ 1 ถึง 10)
Lesson 6 My Family (ครอบครัวของฉัน)
Lesson 7 Days & Months (วันและเดือน)
Lesson 8 Talk To Friends (คุยกับเพื่อนๆ)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902400624 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 274 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน